Hoạt Động của Lãnh Đạo tỉnh
Văn Bản Mới
Đến năm 2025, 10% cán bộ, công chức, viên chức có trình độ sau đại học
Đến năm 2025, 10% cán bộ, công chức, viên chức có trình độ sau đại học Theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021 - 2025 do UBND tỉnh vừa ban hành, toàn tỉnh sẽ đào tạo 650 nhân lực sau đại học (thạc sĩ và tương đương trở lên), trong đó phấn đấu đào tạo ít nhất 10 tiến sĩ; phấn đấu đến hết năm 2025, đạt 10% cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh có trình độ chuyên môn sau đại học.
Bình định nỗ lực phòng, chống khai thác IUU - Kỳ 2: Chính quyền quan tâm, ngư dân đồng thuận
Bình định nỗ lực phòng, chống khai thác IUU - Kỳ 2: Chính quyền quan tâm, ngư dân đồng thuận Luật Thủy sản năm 2017 có hiệu lực từ ngày 1.1.2019 đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động nghề cá. Những bước đi tiên phong của tỉnh Bình Định trước đó đã tạo đà thuận lợi thực thi Luật Thủy sản, trong đó có nhiều quy định chi tiết về phòng, chống khai thác IUU.